ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣΑνοιχτές διαδικασίες συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) μέσω διαδικτύου όπου κάθε μέλος θα μπορεί να συμμετέχει και να παρακολουθεί. 

Σύσταση και ανάπτυξη ειδικών θεματικών επιτροπών. 

Ενεργή συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στο διάλογο με κρατικούς φορείς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

Ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών συμβουλίων. 

Ορισμός προσώπων αναφοράς ανά περιφερειακή ενότητα στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται νέοι και παλιοί συνάδελφοι όταν χρειάζονται καθοδήγηση στο έργο τους. 

Κοινοποίηση όλων των αποφάσεων και θεμάτων των συνεδριάσεων προς όλα τα μέλη. 

Κοινοποίηση και ενημέρωση των μελών για όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις στη σχετική με τον κλάδο μας νομοθεσία. 

Τήρηση της υποχρέωσης γραπτής απάντησης από πλευράς του ΣΚΛΕ προς τα αιτήματα των μελών του. 
Σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου προκηρύξεων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου αντιποίησης επαγγέλματος. 

Καθιέρωση κοινών συνεδριάσεων μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων και του κεντρικού οργάνου. 

Ενίσχυση της θέσης του ΣΚΛΕ στη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW). 

Ενίσχυση της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας μας. 

Δημιουργία πρωτοκόλλων ενεργειών για κάθε τομέα εργασίας. Έκδοση χρήσιμων γραπτών οδηγών ανά εργασιακό τομέα σε συνεργασία με τα 4 Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας. 

Ενημέρωση των μελών για τον τρόπο λειτουργίας των πειθαρχικών οργάνων του ΣΚΛΕ. 
Δράσεις ενημέρωσης των φορέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού και της Κοινωνικής Εργασίας.

Αλληλεπίδραση και δράσεις υποστήριξης σε κοινωνικά κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΣΚΛΕ, με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη διάδραση και με επικαιροποίηση των θέσεων εργασίας. 

Δημιουργία ιστολογίου (blog) με σκοπό την επικοινωνία των συναδέλφων. 

Θεσμοθέτηση δυνατότητας δωρεάν εποπτείας σε όλους τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς.

Εξωστρέφεια του συλλόγου με ανοιχτές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια. Προτεραιότητα να αναδειχθεί ο ρόλος, η σπουδαιότητα και η σημασία του έργου του κοινωνικού λειτουργού.

Δημοσιοποίηση στα Μ.Μ.Ε. των προκλήσεων και των διεκδικήσεων του ΣΚΛΕ. 


 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 


Διεκδίκηση πρόσληψης/μονιμοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών: 


- Σε όλες τις κενές θέσεις εργασίας (Δήμοι, Περιφέρειες , Πρωτοδικεία) και δημιουργία νέων θέσεων.
- Στις κοινωνικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων, των δομών ψυχικής υγείας και των Κέντρων Υγείας. 
- Στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, στις υπηρεσίες αρωγής ανηλίκων και στα καταστήματα κράτησης της χώρας. 
- Στα σώματα ασφαλείας. 
- Στην πολιτική προστασία. 
- Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά Περιφέρεια (Παραρτήματα Παιδικής Προστασίας, Χρόνιων Παθήσεων και ΑΜΕΑ) και των επικουρικών συναδέλφων που εργάζονται στις δομές αυτές. 
- Στην εκπαίδευση και σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών ανά σχολική μονάδα.
- Στις Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στα Κέντρα Κοινότητας, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και στους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. 

Άμεση προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αναδοχής και τεκνοθεσίας και των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης για παιδιά και εφήβους. 


Δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Ά βαθμού. 


Ισοτιμία των πτυχίων ΤΕ με την ΠΕ κατηγορία και τροποποίηση των σχετικών οργανογραμμάτων των κοινωνικών υπηρεσιών ανά Υπουργείο. 


Άμεσες νομικές παρεμβάσεις σε θέματα αντιποίησης του επαγγέλματος. 


Άμεση ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων λήψης Παιδαγωγικής Επάρκειας για επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς. 


Αναγνώριση Παιδαγωγικής Επάρκειας στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα με αντικείμενο την Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση και την Οικογένεια. 


Άμεση συνάφεια με την Ειδική Αγωγή όλων των Μεταπτυχιακών Τίτλων με αντικείμενο την Κοινωνική Εργασία. 


Δημιουργία δωρεάν Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Κοινωνική Εργασία. 


Ενίσχυση του δικαιώματος των κοινωνικών λειτουργών στην άσκηση ψυχοθεραπευτικού έργου. 


Άρση των αμφισβητήσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών θεραπευτικού χαρακτήρα και από Κοινωνικούς Λειτουργούς. 


Καθολική ένταξη των Κοινωνικών Λειτουργών στα επαγγέλματα υγείας για ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών ώστε να υπάρχει για όλους απαλλαγή απόδοσης του ΦΠΑ . 


Ένταξη του επαγγέλματος στην κατηγορία της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις