Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2022

Ανθρώπινο εμπόριο και περίοδοι κρίσης

Γνωριμία με το Υπνωτήριο Αστέγων, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού και προτάσεις βελτίωσης

Η αναγκαιότητα ενός αντιπροσωπευτικού, επιστημονικού περιοδικού Κοινωνικής Εργασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γιατί να ψηφίσω ΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο ρόλος του ΣΚΛΕ στην ανάπτυξη οργανωμένης στρατηγικής για την Παιδική Προστασία

Ο ρόλος του ΣΚΛΕ στα Κοινωνικά Κινήματα και την Κοινωνία των Πολιτών

Ο Ρόλος του ΣΚΛΕ στην εκπαίδευση και την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Κοινωνικού Λειτουργού

Γνωρίστε τους Υποψήφιους της ΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ