Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας: Αποκατάσταση Εδώ και Τώρα της αδικίας εις βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών!

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αποτελούν ένα σημαντικό κύτταρο του κοινωνικού ιστού της χώρας, επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση, οι οποίοι διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες.

Τελευταίες αναρτήσεις

Το πρώτο Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλησης στο Βόλο-Job Center

Η ιστορία του Σαϊντού Καμαρά, αφορμή για να αναδείξουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα

Η θέση της ΣΤΡΟΦΗΣ ( Κίνηση για την Πρόοδο και Ανάπτυξη του ΣΚΛΕ) για το θέμα του διακανονισμού των οφειλών των συνδρομών των Κοινωνικών Λειτουργών προς τον ΣΚΛΕ.

Η πρόταση της ΣΤΡΟΦΗΣ για την εκπαίδευση των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΣΚΛΕ

Για μία Οικολογική Κοινωνική Εργασία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εκπροσώπηση της ΣΤΡΟΦΗΣ και στη Δυτική Ελλάδα με την Ευγενία Στεφανοπούλου!

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΕ

Ανθρώπινο εμπόριο και περίοδοι κρίσης

Γνωριμία με το Υπνωτήριο Αστέγων, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού και προτάσεις βελτίωσης