Ο ρόλος του ΣΚΛΕ στα Κοινωνικά Κινήματα και την Κοινωνία των Πολιτών

Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία σύμφωνα με τον ορισμό της Κοινωνικής Εργασίας όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών του Ιουλίου 2014. 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ως επίσημο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας από την ίδρυσή του ως νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου έως και την μετατροπή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είχε και έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει πλέον και θεσμικά συμμετέχοντας σε επιτροπές, θέτοντας σημαντικά θέματα  στην κοινωνική και πολιτική ατζέντα. 

Οφείλει να είναι παρών και να ενισχύει όλα τα κινήματα που πηγάζουν από τις κοινές αξίες όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στόχος του ΣΚΛΕ είναι να αποτελέσει κομμάτι της Κοινωνίας των Πολιτών  και να διαδραματίσει κομβικό και πολυεπίπεδο ρόλο. 

Μέσα από μαχητικές διεκδικήσεις σκοπός είναι η ανάδειξη προβλημάτων, η συμμετοχή σε θεματικές επιτροπές, οι προτάσεις βελτίωσης των εκάστοτε ζητημάτων ανά τομέα, ο διαρκής διάλογος με κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα μέλη του, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Η Κοινωνία των Πολιτών, άτομα, φορείς, κινήματα, συλλογικότητες, η επιστημονική κοινότητα, επιστημονικά σωματεία και οι ΜΚΟ ενέργησαν και συνεχίζουν να ενεργούν στην περαιτέρω ανάπτυξη  και την βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού, καλύπτοντας πολλές φορές τις ελλείψεις του Κράτους Πρόνοιας με τη μορφή διεκδικήσεων, υποστήριξης, συμμετοχής, οικονομικής στήριξης και παροχής υπηρεσιών, ώστε μεγαλύτερος αριθμός πληθυσμού από διαφορετικά οικονομικά  και κοινωνικά στρώματα να μπορεί να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. 

Τα νέα όργανα διοίκησης ΣΚΛΕ, όπως θα προκύψουν από την εκλογική διαδικασία, οφείλουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνεργασίας με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και να αξιοποιήσουν όλα τα Δίκτυα της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών  καθώς  και της Διεθνούς Ομοσπονδίας  Κοινωνικών λειτουργών.

Έχοντας ως στόχο την παρουσία ενός οργάνου που θα λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα στη χώρα μας πιστεύουμε ότι ο ΣΚΛΕ έχει τις δυνατότητες να έχει ενεργό ρόλο και να πρωταγωνιστεί στη λήψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, αναδεικνύοντας λάθη, παραλήψεις των κρατικών επιλογών, για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και την χάραξη πολιτικών στο επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής αλληλεγγύης, ισότητας και εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις