Η αναγκαιότητα ενός αντιπροσωπευτικού, επιστημονικού περιοδικού Κοινωνικής Εργασίας

Παραδοσιακά, ο κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα από την δεκαετία του ’80 και έπειτα, έχει εκδώσει δύο επιστημονικά περιοδικά. Μετά την αναστολή της έκδοσης της «Εκλογής Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας» το 1996, το περιοδικό «Κοινωνική Εργασία» παραμένει το μόνο πλέον, επιστημονικό περιοδικό για Κοινωνικούς Λειτουργούς στη χώρα.

Με αφετηρία της το 1986, η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, αποσκοπεί στην:

«διεύρυνση των γνώσεων, την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων θεμάτων και τάσεων στο χώρο της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής έρευνας, καθώς και τη σύνδεσή τους με θέματα κοινωνικής πολιτικής».

Ωστόσο, στα χρόνια λειτουργίας του το περιοδικό «Κοινωνική Εργασία» έχει συναντήσει μία πληθώρα εμποδίων που το επέβαλαν σε μακρόχρονη καθυστέρηση έκδοσης. 

Παρόλα αυτά το 2013, το επιστημονικό περιοδικό των Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος έδειξε σημάδια αναζωπύρωσης μέσω αξιοποίησης της επιχορήγησης που έλαβε από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» για μία νέα εκδοτική περίοδο. 

Έτσι, η «Κοινωνική Εργασία», με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ και της Συντακτικής Επιτροπής, και αξιοποιώντας την εν λόγω χορηγία, επανακυκλοφόρησε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 2015 με τελευταία τριμηνιαία έκδοση αυτήν του Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου του 2020.

Έπειτα, από πολλές συζητήσεις που μοιραστήκαμε με συνάδελφους και συναδέλφισσες Κοινωνικούς Λειτουργούς εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις και προβληματισμοί για την πορεία του Περιοδικού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος χρειάζεται ένα Επιστημονικό περιοδικό που θα αγκαλιάζει, παρέχοντας βήμα έκφρασης και προβληματισμού σε δεκάδες καταξιωμένους και νέους συναδέλφους, αλλά και σε άλλους επιστήμονες στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενός επικαιροποιημένου περιοδικού Κοινωνικής Εργασίας, που θα το χαρακτηρίζει το κύρος και θα είναι αντιπροσωπευτικό της επιστημονικότητας του κλάδου. Ένα περιοδικό που παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, θα υιοθετεί την έκφραση και την καταγραφή θεωρητικών απόψεων και κριτικών ανασκοπήσεων, την προβολή της επαγγελματικής εμπειρίας και του ερευνητικού έργου ενώ θα δίνει δυναμικό παρόν στα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά δρώμενα της χώρας.

Συνεκδοχικά από τα παραπάνω προκύπτει, η αναγκαιότητα για αναμόρφωση του Περιοδικού της Κοινωνικής Εργασίας, με καθορισμένη, σταθερή τριμηνιαία συχνότητα και θεματικές που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας και των συναφών επιστημών. 

Η επαναλειτουργία και η αναβάθμιση του περιοδικού, σε συνδυασμό με αυτήν της ιστοσελίδας του ΣΚΛΕ και της λειτουργικής πλοήγησης του ψηφιακού περιβάλλοντος της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το ξεκίνημα κιόλας του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις