ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επικρατεί μία σύγχυση τόσο μεταξύ των επαγγελματιών όσο και των πολιτών, σε σχέση με την ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή και των ειδικοτήτων που έχουν δικαίωμα στην άσκηση ψυχοθεραπείας. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συνάδελφοι κοινωνικοί λειτουργοί έγιναν ακροατές απαξιωτικών σχολίων από άλλες ειδικότητες, σχετικά με το αναφαίρετο δικαίωμα τους να ασκούν ψυχοθεραπευτικό έργο. 

Το εν λόγω δικαίωμα πηγάζει από τα θεσμικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών (Π.Δ. 50/89 & 23/9), τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα από κοινού με άλλες ειδικότητες, την διεθνή πρακτική και την αναγνώριση τους από επαγγελματικές ενώσεις και διεθνείς οργανισμούς καθώς και την επιστημονική συνεισφορά των Κοινωνικών Λειτουργών στην περαιτέρω ανάπτυξη ή / και εξέλιξη των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.

 Θεωρούμε απαραίτητο τα νέα όργανα του ΣΚΛΕ έτσι όπως θα προκύψουν μετά την εκλογική διαδικασία, να κινηθούν άμεσα προκειμένου να ενισχυθεί το δικαίωμα του κοινωνικών λειτουργών στην άσκηση ψυχοθεραπευτικού έργου.

Ο ΣΚΛΕ οφείλει να προβεί το συντομότερο στη δημιουργία ειδικής θεματικής επιτροπής αξιοποιώντας ένα ήδη δυναμικό και δραστήριο αριθμό μελών του, που ήδη έχει εργαστεί και προβεί στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειμένου να αναδειχθεί και να τονιστεί το συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα του κλάδου. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ο όρος ψυχοθεραπεία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος για καμία ειδικότητα στην Ελλάδα, τα νέα όργανα του ΣΚΛΕ οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση και επαρκώς προετοιμασμένα μπροστά στον δημόσιο διάλογο που διαφαίνεται στον ορίζοντα σχετικά με την παραπάνω νομική κατοχύρωση.

Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τις προδιαγραφές εκπαίδευσης και πιστοποίησης της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή εντείνει τη σύγχυση και ο ΣΚΛΕ με την νέα νομική μορφή του οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση προτάσεων για το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζοντας την συμπερίληψη των Κοινωνικών Λειτουργών μεταξύ των επαγγελμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης ψυχοθεραπευτικού έργου.

Επιπρόσθετα, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για την καθολική ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στα επαγγέλματα υγείας για ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών προκειμένου να υπάρχει για όλους απαλλαγή απόδοσης ΦΠΑ.

Η προάσπιση του δικαιώματος των κοινωνικών λειτουργών στην άσκηση ψυχοθεραπευτικού έργου είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο ΣΚΛΕ οφείλει να δραστηριοποιηθεί και ως ΣΤΡΟΦΗ (Κίνηση για την Πρόοδο και Ανάπτυξη του ΣΚΛΕ) θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις