Η πρόταση της ΣΤΡΟΦΗΣ για την εκπαίδευση των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΣΚΛΕ

Στα πλαίσια των θεματικών συναντήσεων που πραγματοποίησε η ΣΤΡΟΦΗ (Κίνηση για την Πρόοδο και Ανάπτυξη του ΣΚΛΕ), κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου, προέκυψαν σημαντικά ζητήματα ανά θεματική ενότητα. 

Κοινός τόπος όμως όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη καθοδήγησης των συναδέλφων Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των Περιφερειακών Τμημάτων του ΣΚΛΕ καλούμε/προτείνουμε σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα:

Να απευθυνθούν στα ίδια τα μέλη τους, ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σε επίπεδο εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να γίνει καθώς τα ΠΤ έχουν το μητρώο των εγγεγραμμένων Κοινωνικών Λειτουργών της εκάστοτε περιφέρειας. 

Μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους μπορούν να απευθυνθούν στα ίδια τα μέλη χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την συλλογή των αναγκών τους.

Μετά την καταγραφή μπορούν να προχωρήσουν στην δημιουργία προτάσεων και σχεδιασμό επιμορφωτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάλογα με την προτεραιοποίηση που τα ίδια τα μέλη έχουν θέσει ως ανάγκες τους.

Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται ο ρόλος των Περιφερειακών Τμημάτων και ταυτόχρονα ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκάστοτε τοπικές ανάγκες των Κοινωνικών Λειτουργών ανά περιφέρεια.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις