Η θέση της ΣΤΡΟΦΗΣ ( Κίνηση για την Πρόοδο και Ανάπτυξη του ΣΚΛΕ) για το θέμα του διακανονισμού των οφειλών των συνδρομών των Κοινωνικών Λειτουργών προς τον ΣΚΛΕ.

 

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ζήτημα συζήτησης το θέμα της οικονομικής διευκόλυνσης των Κοινωνικών Λειτουργών που είτε δεν γράφτηκαν ποτέ στον ΣΚΛΕ, είτε οφείλουν συνδρομές από προηγούμενα έτη. 

Αυτή η χρονική στιγμή που συνάδελφοι Κοινωνικοί Λειτουργοί αντιμετωπίζουν τόσο σημαντικά προβλήματα στους χώρους εργασίας τους και ο κλάδος έρχεται αντιμέτωπος με τόσες προκλήσεις, επιλέχτηκε, ώστε να γίνει θέμα συζήτησης η αλλαγή του σχετικού νόμου για τον τρόπο πληρωμής των συνδρομών για όσους οφείλουν συνδρομές μέσω ενός διακανονισμού. 

Αρχικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο τρόπος πληρωμής ή τα ζητήματα διακανονισμών δεν μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνο με αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας.  

Το ΔΣ λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει, είναι να εισηγηθεί αλλαγές και τροποποιήσεις των νόμων που υπαγορεύουν τη λειτουργία του.

Στη πρόταση λοιπόν σχετικά με τις τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου η θέση μας για το συγκεκριμένο θέμα έτσι όπως τη διατυπώσαμε στο ΔΣ του ΣΚΛΕ είναι η εξής:

Είμαστε υπέρ οποιουδήποτε διακανονισμού οφειλών, όταν αυτός αφορά σε οφειλές οι οποίες θα αφορούν στο χρονικό διάστημα μετά τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας και όχι αναδρομικά. 

Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες διακανονισμών θα είναι γνωστές σε όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς και θα μπορούν να κάνουν χρήση όλοι όσους τους αφορούν οι όποιοι κανονισμοί και περιορισμοί τεθούν. 

Είμαστε επίσης υπέρ της διεύρυνσης των εξαιρέσεων από την συνδρομή, εκτός από την κατηγορία των ανέργων και σε ετεροαπασχολούμενους φαντάρους κάτοικους εξωτερικού και συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας για το χρονικό διάστημα μετά την αλλαγή της νομοθεσίας και όχι για τις τωρινές οφειλές. 

Η όποια αναδρομική ισχύ των τροποποιήσεων δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων που αποδεδειγμένα αδυνατούσαν να καταβάλουν τη συνδρομή τους, παρόλα αυτά το έκαναν δείχνοντας συνέπεια στην υποχρεωτικότητα που περιγράφει η σχετική νομοθεσία.

Αντιλαμβανόμενοι όμως πως το ύψος των οφειλών για κάποιον που δεν έχει γραφτεί στον ΣΚΛΕ μέχρι τώρα πιθανόν να είναι απαγορευτικό, προτείναμε την απόφαση για διακανονισμό των ήδη υπαρχουσών οφειλών να μη τη πάρει το ΔΣ, αλλά η Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΣΚΛΕ. 

Τα ίδια τα μέλη να τοποθετηθούν για το ζήτημα αυτό και το ΔΣ να σεβαστεί και να υλοποιήσει τις αποφάσεις τους.

Από την αρχή της δημιουργίας μας είμαστε υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών και της ενεργής συμμετοχής των μελών στις αποφάσεις του ΣΚΛΕ. 

Σε αυτό τα πλαίσιο θεωρούμε την Γενική Συνέλευση ως το αρμόδιο όργανο που θα πρέπει να αποφασίσει για το καθεστώς των οφειλών.

Δυστυχώς, προς μεγάλη μας έκπληξη η πλειοψηφία του ΔΣ αποφάσισε να μην τεθεί το θέμα σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης, αλλά να αποφασιστεί το ζήτημα του διακανονισμού από τα μέλη του ΔΣ.

Ως συνέπεια της παραπάνω θέσης ψηφίσαμε κατά της συγκεκριμένης απόφασης θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να τεθεί στο ΔΣ εξ’ αρχής, αλλά να συζητηθεί το θέμα στη Γενική Συνέλευση. 

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ψήφισαν υπέρ και οι παραπάνω τροποποιήσεις θα συμπεριληφθούν ως προτάσεις του ΔΣ για τον νόμο που περιγράφει τη λειτουργία του.

Συνεχίζουμε πιστεύοντας στις ανοιχτές διαδικασίες και την εξωστρέφεια του ΣΚΛΕ. 

Καλούμε τις υπόλοιπες παρατάξεις να συνεργαστούμε δημιουργώντας πραγματικά κίνητρα στους κοινωνικούς λειτουργούς για να είναι μέλη του ΣΚΛΕ πέρα από οικονομικές διευκολύνσεις.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις